องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ

13 มิ.ย. 2567 0 12

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิ.ย. 2567 0 8

รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

07 มิ.ย. 2567 0 27

infographicsมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

บันทึกการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
บันทึกการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

29 พ.ค. 2567 0 20

บันทึกการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

20 มี.ค. 2567 0 40

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Goragod.com
^