หน้าแรก

หน้าแรก
หน้าแรก 2020-04-23T17:51:03+07:00

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

นายสมเกียรติ อินทรดำ
นายสมเกียรติ อินทรดำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ดูผลโหวตทั้งหมด

Loading ... Loading ...
2710, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง

By |0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ สถ./ผถ. 4/4 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตามแบบ สถ./ผถ. 4/5 หมายเหตุ 1. ผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้รับสมัครเลือกตั้งและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร พร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564) 2. บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

2710, 2021

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By |0 Comments

ประกาศเลือกตั้ง-64-2ดาวน์โหลด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30น.-16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 035-691593 ต่อ 11

2707, 2021

ประชุมสภาฯ 2563

By |0 Comments

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-ครั้งที่-1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่4-ครั้งที่-1-2563ดาวน์โหลด

1405, 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

By |0 Comments

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาส-2ม.ค.-64-มี.ค.-64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาส-2ม.ค.-64-มี.ค.-64ดาวน์โหลด

1405, 2021

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

By |0 Comments

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ดาวน์โหลด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์-ถนน-คสล.ม.5ดาวน์โหลด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์-โรงเรียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด

1405, 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

By |0 Comments

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาส-2ม.ค.-64-มี.ค.-64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาส-2ม.ค.-64-มี.ค.-64ดาวน์โหลด

1405, 2021

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

By |0 Comments

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ดาวน์โหลด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์-ถนน-คสล.ม.5ดาวน์โหลด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์-โรงเรียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด

308, 2020

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

By |0 Comments

ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.-2561-ถึง-เดือนธันวาคม-พ.ศ.-2561ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมีนาคม-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมิถุนายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนกันยายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด

1810, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By |0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 10 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา 25 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อโดเมน abtbangplub.go.th อายุ 1 ปี 18 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 25 ม.ค. [...]

2710, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง

By |0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ สถ./ผถ. 4/4 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตามแบบ สถ./ผถ. 4/5 หมายเหตุ 1. ผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้รับสมัครเลือกตั้งและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร พร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564) 2. บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

2710, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By |0 Comments

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ สถ./ผถ. 4/4 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตามแบบ สถ./ผถ. 4/5 หมายเหตุ 1. ผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้รับสมัครเลือกตั้งและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร พร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564) 2. บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

2710, 2021

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By |0 Comments

ประกาศเลือกตั้ง-64-2ดาวน์โหลด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30น.-16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 035-691593 ต่อ 11

2907, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563

By |0 Comments

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา (วังปลาวัดข่อย) หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,130 ตารางเมตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-1ดาวน์โหลด ก่อสร้างปรับปรุงทางปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา-วังปลาวัดข่อยดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาส1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาส1-1ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาส2 ไตรมาส2-1ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื-1ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาส3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาส3-1ดาวน์โหลด

2707, 2021

รายงานการประชุมสภาฯ 2563

By |0 Comments

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1-วันที่-11-ก.พ.2563ดาวน์โหลด รายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1-วันที่-30-มี.ค.-2563ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่1-วันที่-12-พ.ค.-2563ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-ครั้งที่1-วันที่-11-ส.ค.-2563ดาวน์โหลด รายงานการประชุม-คณะกรรมการแปรญัตติ-วันที่-17-ส.ค.-2563ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่4-ครั้งที่1-วันที่-15-ธ.ค.-2563ดาวน์โหลด

2707, 2021

ประชุมสภาฯ 2563

By |0 Comments

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-ครั้งที่-1-2563ดาวน์โหลด ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่4-ครั้งที่-1-2563ดาวน์โหลด

กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)