องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

smileyประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

Goragod.com
^