องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563 
Goragod.com
^