องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ทดสอบ

.banner { width: 100%; overflow: hidden; position: relative; } .banner img { position: absolute; animation: slide 10s linear infinite; } @keyframes slide { 0% { left: 0; } 100% { left: -100%; } }
Goragod.com
^