องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ป้ายกำกับ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

29 ม.ค. 2567 0 75

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย

1
Goragod.com
^