เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2565


smileyรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2565

^