องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566


การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566

นายปรีชา เหลืองบุศราคัม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัล และมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Goragod.com
^