องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

19 ก.พ. 2567 0 88

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

19 ก.พ. 2567 0 141

คู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

29 ม.ค. 2567 0 75

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย

Goragod.com
^