ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางพลับ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว-หรือร่างกาย ภาพบรรยากาศโครงการหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน โครงการปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

By | 2020-08-24T10:00:52+07:00 สิงหาคม 24th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อบต.บางพลับ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563

By | 2020-08-21T18:16:36+07:00 สิงหาคม 20th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By | 2020-08-19T15:49:30+07:00 สิงหาคม 19th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562 https://www.abtbangplub.go.th/wp-content/uploads/2020/08/Development-plan2562.pdf

By | 2020-08-19T15:37:37+07:00 สิงหาคม 19th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments