ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 13 พ.ค.2562เวลา9.30 น. ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2562 วันที่ 13 มิ.ย. 2562เวลา 9.30 น. ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น.ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2561 [...]

By | 2020-08-24T11:18:17+07:00 สิงหาคม 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By | 2020-08-19T13:18:50+07:00 สิงหาคม 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 มิ.ย. 2562เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By | 2020-08-24T11:08:34+07:00 สิงหาคม 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2561

วันที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น.ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2561โดยมีนายสมเกียรติ อินทรดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับร่วมประชุมในครั้งนี้

By | 2020-08-19T10:53:17+07:00 สิงหาคม 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมากจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 ถึง ธ.ค. 62) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 ถึง มี.ค. 63) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม 2561) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(พฤศจิกายน 2561)