ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.-2561-ถึง-เดือนธันวาคม-พ.ศ.-2561ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมีนาคม-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมิถุนายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนกันยายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 10 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา 25 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อโดเมน abtbangplub.go.th อายุ 1 ปี 18 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 25 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยทำความสะอาด 1 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์รังนก 1 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 1 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [...]

By | 2018-10-25T08:57:14+07:00 ตุลาคม 18th, 2018|ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|0 Comments