สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

//สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม 2561)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(พฤศจิกายน 2561)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 ถึง ธ.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 ถึง มี.ค. 63)

By | 2020-08-22T15:40:03+07:00 มิถุนายน 28th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment