ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Wifi ฟรี

//ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Wifi ฟรี

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Wifi ฟรี

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกตรองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล และโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wifi) สำหรับอำนวยความสะดวก และบริการประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบสื่อสารและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย Wifi ฟรี ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้  ความบันเทิงแบบครบวงจรแก่ประชาชน โดยส่งสัญญาณให้บริการบริเวณตัวอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการ Wifi ฟรี ได้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

  ๑.  วันจันทร์ – ศุกร์        ส่งสัญญาณให้บริการตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐  น.

  ๒. วันเสาร์  –  อาทิตย์     และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ส่งสัญญาณให้บริการทั้งวันไม่จำกัดเวลา

By | 2019-06-26T15:29:45+07:00 เมษายน 2nd, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment