ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

//ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

1ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร้านค้าน่าแลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ม.1,2 ต.โพธิ์รังนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารเด็กเล็กติดตั้งผนังกระจกรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบฟอร์มใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท1237 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อปูนซีเมนต์เพื่อขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดตะแกรงภาชนะรองรับขยะมูลฝอย โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ม.1,2 ตำบลโพธิ์รังนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดตะแกรงภาชนะรองรับขยะมูลฝอย โครงการลดขยะลดโรค ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-21T22:56:21+07:00 เมษายน 30th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment