ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 10 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา 25 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อโดเมน abtbangplub.go.th อายุ 1 ปี 18 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 31 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 25 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยทำความสะอาด 1 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์รังนก 1 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 1 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 7 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ตำบลบางพลับ 8 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2 ต.โพธิ์รังนก 8 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ตำบลบางพลับ 8 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 20 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 26 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2 ต.โพธิ์รังนก 26 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสะอาด 2 มี.ค. 61(216)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสะอาด 2 มี.ค. 61(228)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 6 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 2 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำประปา 8 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง (แบบพิมพ์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) 26 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 26 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 26 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสะอาด 30 มี.ค. 61(180)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสะอาด 30 มี.ค. 61(396)

By | 2018-10-25T08:57:14+07:00 ตุลาคม 18th, 2018|ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment