ติดต่อ อบต.บางพลับ

//ติดต่อ อบต.บางพลับ

ติดต่อ อบต.บางพลับ

นายสมเกียรติ อินทรดำ นายก อบต.บางพลับ : 081-378-1346
นายสุดใจ เขียวอุไร รองนายก อบต.บางพลับ : 089-019-1586
น.ส.อารีย์ เอี่ยมสอาด รองนายก อบต.บางพลับ : 092-552-7272
นายผานุ บุญบำรุง เลขานุการนายก อบต.บางพลับ : 089-080-2732
นางวนัชพร ทองคำชู ปลัด อบต.บางพลับ : 081-948-3665
น.ส.น้ำอ้อย บุญเลิศ รองปลัด อบต.บางพลับ : 089-252-5837
น.ส.ทิพยวรรณ กิจรันต์ หัวหน้าสำนักปลัด : 092-936-5536

By | 2019-05-27T10:51:46+07:00 พฤศจิกายน 7th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment