คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ก่อสร้างหลังคาโดมหมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ)

//คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ก่อสร้างหลังคาโดมหมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ก่อสร้างหลังคาโดมหมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ)

By | 2018-06-05T08:20:26+07:00 มิถุนายน 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment