การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

//การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศองค์
การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประกาศองค์
การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประกาศองค์
การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By | 2020-08-23T22:08:00+07:00 กรกฎาคม 13th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment